IMG_20151122_213508.JPG

POSTER BİLDİRİLER

İlgili poster bildiriyi incelemek için bildiri adına tıklayınız...

Asiye Arıcı Gürbüz
Anksiyete Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Ergen Hastanın Kovid 19 İle Enfekte Olması
Asiye Arıcı Gürbüz
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Ergen Hastada İdrar Yolu Enfeksiyonuna Bağlı İrritabilite Tedavisi
Aslı Avcıl
Otizm Spektrum Bozukluğunda Alternatif Ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS)
Beste Doğar
Otizm Spektrum ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Hastada Psikotrop İlaç Kullanımı Veziküloböllöz Lezyonlar Oluşmasını Tetikleyebilir Mi?
Ceyhun Çelik
Türkiyede Osb İle Taklit Becerileri Arasındaki İlişkili Çalışmaların İncelenmesi
Cihan Eryakıcı
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Soru Sorma Becerisinin Öğretiminde Replikli Öğretimin Etkililiği: Bir Uygulama Örneği
Deniz Garipcan
Otizmi Tetikleyen, Artışını Hızlandıran Çevresel Faktörlere Müdahalede İzlenecek Yol
Deniz Yazgan
Engelliliği Tanımlama Sorunu: Hukuki Çıkmazlar
Dilara Yazıcı
Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bir Çocuğa Sembolik Oyun Oynama Becerisinin Öğretiminde Replikli Öğretimin Etkililiği: Bir Vaka Sunumu
Duygu Düşmez
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireye Sosyal Beceri Kazandırmada Karikatür Konuşmaların Kullanımı : Olgu Sunumu
Ece Günay
Otizmin Grisinde Erken Müdahale
Elif Abanoz
Otizme Bağlı Davranış Bozukluğunda EKT Kullanımı
Emrah Gökay Özgür
Türkiye’deki Otizm Literatürünün Bibliyometrik Analizi
Fatih Dağdelen
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Hastada Kısa Etkili Metilfenidat Kullanımına Sekonder Deri Döküntüsü: Olgu Sunumu
Nihal Serdengeçti
Otizmde Akran Zorbalığına Uğramak Suça Sürükleyebilir mi?
Olcay Göçen
Tuvalet Becerilerinin Öğretiminde Görsel Destekle Tasarlanmış Motivasyon Artırma
Pınar Aydoğan Avşar
Geç Başlangıçlı Otizm Olgusu: Landeu Kleffner Sendromu
Seda Güneysu
Otizm Spektrum Bozukluğunda Hayali Arkadaş Fenomeni: Olgu Sunumu
Tarık Ersel Mumcu, Oğuzhan Özdemir
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Evcil Hayvanlarla Etkileşimi Üzerine Literatür İncelemesi
Tuncay Sandıkçı
Otizm Spektrum Bozukluğunda Epileptik ve Psikojen Non epileptik Nöbet Birlikte Görülebilir mi?
Yahya Esad Özdemir
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocukta Metilfenidatın Tetiklediği Halüsinasyon
Yasir Uygun
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireye Kan Aldırma Sırasında İş Birliği Yapma Becerisinin Şekil Verme Yoluyla Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi
Yücehan Yücesoy
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Müdahalelerde Teknoloji Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması
İbrahim Yüksel
Otizmli Bireylere Yönelik Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Şefika Nur Songür
Ayrımcılık ve Otizm