IMG_4903.JPG

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri son gönderim tarihi ve saati: 18 OCAK 2021 saat 23:59

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir.

GENEL İLKELER

 • Bildiri özetleri, sözel ya da poster ya da olgu sunumu şeklinde en fazla 500 kelime içerir şekilde Türkçe hazırlanacaktır.

 • Sözel ve poster bildiri özetleri için Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç alt başlıkları doldurulmalıdır. Olgu sunumu veya olgu serisi özetleri için Giriş, Olgu, Tartışma alt başlıkları doldurulmalıdır.

 • Bildiri özetleri, sadece kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

 • Özetlerin alındığı bilgisi, elektronik olarak bildiri sahiplerine iletilecektir.

 • Gönderilen özetler, kongre düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongrede bildirilmesinin uygunluğu ile kabulüne ve sunum (sözlü ya da poster) şekline kongre düzenleme kurulunca karar verilecektir. Olgu sunumu ve olgu serisi bildirileri poster bildiri olarak kabul edilecektir.

 • Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

BİLDİRİ SUNUMU

 • Bildiriler sözel ve poster olarak sunulacaktır.

 • Bildiri özeti ve bildiri içeriği Türkçe hazırlanacaktır.

 • Sözlü Bildiriler powerpoint olarak hazırlanıp sunulacaktır. (Sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).

 • Poster Bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır. Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacaktır ve posterler şablona göre hazırlanacaktır.

 • Poster sahiplerinin herhangi bir baskı yaptırmalarına gerek yoktur, posterlerini elektronik olarak sisteme yükleyeceklerdir.

PANEL - BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

 • Panel özetleri, sözlü bildirilerin içeriğinin tamamı, poster bildirilerin sadece özet bölümleri kongre kitapçığında basılacaktır.

 • Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.